Stiftelsen

Nu har du en fin chans att göra en insats för IFK!Det kan du göra genom ett bidrag till Stiftelsen för stöd åt Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors s.r.

Stiftelsen stöder verksamheten inom grenföreningarna genom att:

  • aktivera barn och ungdomar till idrottandet inom IFK- kretsen
  • bevilja understöd på sociala grunder för barns idrottande
  • bevilja understöd och stipendier till föreningens juniorer och redan etablerade idrottare
  • främja samarbetet mellan grenföreningarna
  • uppmuntra frivilligarbetet inom IFK

Du kan bidra med att:

  • donera en större summa till stiftelsen och få en egen fond, som ger understöd till den gren som står ditt hjärta närmast
  • göra en testamentsförordning till förmån för stiftelsen
  • inbetala ett valfritt mindre belopp på stiftelsen konto

Fira 125-årsjubileum med oss

För att fira vårt 125-årsjubileum har vi grundat en specialfond. Fira med oss genom att ge ditt bidrag till fonden! Alla bidrag är välkomna!

Donera nu

Stiftelsen för stöd åt Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors s.r.

Stiftelsen har ett förvaltningsråd bestående av:

René Österman ordförande
Satu Huber
Pekka Lundmark
Henrik Meinander
Gustaf Möller
Tom Nybondas

Stiftelsens styrelse består av:

Rolf Wickström ordförande
Johannes Bargum viceordförande
Peter Ingström
Tom Ståhlberg VD och sekreterare