HIFK är Finlands kändaste och mångsidigaste idrottsförening.

Föreningen grundades 1897 på initiativ av Georges Doubitsky och hans vänner på Svenska Reallyceum i Kronohagen i Helsingfors och har aktivt deltagit i bildandet av flere grenförbund och takorganisationer samt fostrat otaliga toppidrottare, vunnit mästarskap och genomgående stått för sina grundläggande värderingar Ihärdighet, Färdighet, Kraft och Kamratskap under sin intressanta historia. HIFK har idag kring 9,000 medlemmar och en florerande verksamhet tack vare sina grenföreningar, aktiva medlemmar och sponsorer.

Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf. fungerar som Centralstyrelse (CS) för IFK i Finland. HIFK CS har till uppgift att förvalta varumärket, stöda de separata

grenföreningarna i sina ålägganden och främja idrottsutövandet. Centralstyrelsen väljs årligen och stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi,

juridik och stadgar. Vi värnar också IFK-traditionen med skölden och den fyruddiga stjärnan. Kamratskap och etik sätts i centrum. Läs mera på dessa sidor!

Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf.

Döbelnsgatan 2 B
00260 HELSINGFORS

e-post: info@ifk.fi

Föreningsreg.nr. 9.961
FO-nummer: 0624253-7

 

HIFK CENTRALSTYRELSEN 2024

Ordförande

René Österman
0500 506 636

Sekreterare

Peter Forsström
040 501 5381

Kassör

Tom Ståhlberg
050 341 6340

Ledamöter

Roland Carlsson
044 288 1003

Göran Åberg
0400 457 455

Marianne Saarikko Janson
040 571 2282

e-post: fornamn.efternamn@ifk.fi

För närmare uppgifter om en enskild idrottsgren eller en grenförenings verksamhet, vänligen kontakta grenföreningen direkt.