Kallelse till stadgeenligt årsmöte

Moderföreningen|18.4.2024

Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf:s
ordinarie medlemmar kallas till stadgeenligt årsmöte måndagen den 29 april kl. 18:00 i Festsalen på Handelsgillet (Kaserngatan 23).

Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden (§17) och frågan om ”seniorernas medlemsavgift,tolkning av stödföreningsavtalet”

Efter mötets avslutande berättar grenarnas nyckelpersoner om angelägenheter inom sporten och en möjlighet till (självbekostad) middag erbjuds.

För att kunna uppskatta antal middagsgäster ombeds förhandsanmälan på MyClub eller per e-post till info@ifk.fi

STYRELSEN