1897-1922

HIFK:s 25 första år

Idrottsföreningen Kamraterna r.f., Helsingfors grundades för exakt 125 år sedan, nämligen den 15 oktober 1897. Hela IFK-rörelsen härstammar från den svenska ungdomstidningen Kamraten, som hade grundats fyra år tidigare. I februari 1895 fanns det en notis av Louis Zettersten i tidningen, där han berättade om att en ny idrottsförening hade tagit form. Syftet med notisen var att bland tidningens läsare hitta medlemmar till den nygrundade föreningen.

IFK-rörelsen växte fort i Sverige och spred sig efter några år även till Finland. Hösten 1897 skrev Georges Doubitsky, som gick i Svenska Reallyceum, ett brev till Zettersten där han föreslog att IFK:s Helsingforskrets skulle grundas under det redan tidigare under hösten grundade I.F.K. Uleåborg. Zettersten godkände förslaget, varefter IFK:s Helsingforskrets presenterades i Kamratens nummer den 15.10.1897.

IFK Helsingfors verksamhet växte för varje år som gick, då allt fler ungdomar från olika skolor i Helsingfors kom med i verksamheten. 1899 valdes Uno Westerholm till ordförande och förblev det fram till år 1914 med undantag av verksamhetsåret 1901. Under hans tid växte föreningens medlemsantal – på 1900-talet fanns redan över 200 medlemmar med i verksamheten – och dessutom delades föreningen upp i olika sektioner efter idrottsgren. Utöver friidrott, skidåkning och skridskoåkning, som alla hade varit med i verksamheten från dess början, skapades även sektioner för fotboll, gymnastik, tennis och bandy år 1907.

Uno Westerholm i stilren IFK-mössa.

Bandyn gav HIFK fort flera medaljer på FM-nivå. Föreningens första bandymatch spelades i form av en träningsmatch i december 1907, och redan följande år tog HIFK sitt första FM-silver. Bandysilver blev det även år 1909, 1914-1916 och 1919 för De Stjärnprydda. Föreningens första finska mästerskap dateras till våren 1910, då en fyra år lång guldsvit fram till år 1913 inleddes. Lagkaptenen Jarl Viking Hulldén (1885-1913) var en stor drivande kraft bakom HIFK:s väg till den inhemska bandytoppen.

Ett av IFK:s bandylag från 1911 – 12. Fr.v. Knut Lund, Edgar Seger, Erik Wallenius, Paul Garoff, Bertil Blom, Algoth Niska, Edgar Åkerblom, Uno Westerholm, Gösta Löfgren, Walter Horn och Lars Hellman. Många kända namn, både från dåtidens idrottsvärld och senare från civila livet.

I fotboll började man spela om finskt mästerskap från och med 1908, och även i denna sport var HIFK med och spelade om topplaceringar redan från början. HIFK tog sin första fotbollsmedalj 1909 i form av FM-silver, något man även uppnådde år 1912. Samma år var HIFK även starkt representerat i Finlands fotbollslandslag i OS i Stockholm, då sex HIFK-spelare fanns med i truppen: Knut Lund, Gösta Löfgren, Algoth Niska, Bror Viberg, Jarl Öhman och Gustav Holmström.

Våra två fotbollslag 1910. Stödda mot borden fr.v. K. Lund, A. Jansson, A. Lund, H. Olander, B. Blom, V. Sjöberg, B. Ehrnroth, J. Engberg, R. Bäckman, B. Backman, B. Wiberg, U. Lindbäck, W. Sjöholm, E. Nyman, L. Hellman, A. Niska. Sittande: F. Modén, P.B. Lowe, A. Skogström, G. Löfgren. På golvet: E. Modén, G. Holmström.

Inom friidrotten uppnådde HIFK ett stort antal medaljer under sina 25 första år. Det fanns nästan lika många framgångsrika idrottare som det finns medaljer under dessa år, men en av dessa var Waldemar Wickholm. Han hade nått framgångar i OS i Stockholm 1912 och hade sedermera flyttat från Karis till Helsingfors, där han sedan började representera IFK. Wickholm tävlade inom tiokamp och vann fyra FM-guld i IFK. Andra guldmedaljörer i Kalevaspelen fram till 1922 var bl.a. Lars Hornborg, Johan P. Pettersson och Erik Wilén. En bred skara av framgångsrika idrottare gav HIFK även föreningens första Kalevapokal sommaren 1918.

Källor:
Björkman, Ingmar: Idrottsföreningen Kamraterna r.f. – 100 år för Finlands idrott/100 vuotta Suomen urheilun hyväksi, 1897-1997 (1997)

hifkfotboll.fi/seura

hifkfriidrott.fi/sv/verksamheten/elitidrottare/hall-of-fame/