Ursula-träffarna 2021

05.01.2021 kl. 17:33
Läs mera

Ursulaträffarna fortsätter första tisdagen i månaden klockan 12.00 och

datumen är som följer

01/02

02/03

06/04

04/05

01/06

03/08

07/09

05/10

02/11

07/12

i juli håller vi sommarpaus

Välkommen med och upplev gamla minnen med våra seniorer

Rolf Sandberg