Seniorsektionens julfest 7.12.2019

05.10.2019 kl. 12:10
Läs mera

Seniorsektionens traditionella julfest hålles lördagen den 7.12. kl. 12.00 i Brages festsal, Kaserngatan 28. Maten bestårav fisktallrik samt huvudrätt skinka och lådor samt som efterätt jultårta och kaffe kostar eur 35 och där ingår också en glögg. Dryckerna betalas separat på platsen i kontanter

Program med Lucia, musik samt lotteri.

Anmälningar till julfesten ges till Henry Johansson. I samband med anmälningen inbetalas eur 35 för maten till seniorsektionens konto

FI70 1572 3000 3674 33

e-mail: henry.r.johansson@welho.com eller tel: 050 373 1320

Närmare information om julfesten följer. Vänligen notera datumet i din kalender.

Välkommen med

Rolf Sandberg