Ursulaträffarna

08.05.2018 kl. 14:50
Läs mera

Ursulaträffarna för 2018 fortsätter som följer alltid första tisdagen i månaden kl 12.00

5.6.

4.9.

2.10.

6.11.

4.12.

I juli oach augusti håller vi sommarpaus.

Kom med och uppliva gamla minnen samt träffa bekanta kamrater på Ursulaträffarna!

 

Rolf Sandberg