Ursulaträffarna

04.11.2017 kl. 23:09
Läs mera

För detta är har vi ännu 2 träffar:

tisdag 7.11. kl 12

tisdag 5.12. kl 12

För 2018 är träffarna som följer

tisdag 9.1. kl 12

tisdag 6.2. kl 12

tisdag 6.3. kl 12

tisdag 3.4. kl 12

tisdag 8.5. kl 12

tisdag 5.6. kl 12

Välkommen med och träffa gamla bekantaoch nya kamrater!

Rolf Sandberg