Seniorsektionens jullunch 9.12.2017

13.10.2017 kl. 16:32
Läs mera

Seniorsektionens traditionella jullunch blir lördagen den 9.12.2017 kl. 12.00 på Handelsgillet i Donatorn. Jullunchen bestående av välkomstglögg, maten, en snaps och kaffe med jultårta kostar EUR 35

Sedvanligt program med Lucia, musik och lotteri.

Anmälningar till Carl-Henrik Nyberg per e-mail: carl-henrik.nyberg@gumbostrand.fi eller per telefon: 0400-704208

Anmälning senast 4.12.2017

Välkommen med!

Rolf Sandberg