Seniorsektionens årsmöte 28.3.2017 i Handelsgillet

16.12.2016 kl. 20:06
läs mera

Seniorsektionens årsmöte är tisdagen 28.3. 2017 klockan 12-12.30

på Handelsgillet i Donatorn. Därefter håller general Gustav Hägglund föredrag

Efteråt lunch i Donatorn kl. 13.30-15.30

Alla är hjärtligt välkomna till årsmötet!

Rolf Sandberg