Seniorsektionens båtutfärd 23.5.2016

13.04.2016 kl. 07:51
Läs mera

Seniorsektionens båtutfärd måndag 23.5.2016 kl 17.30 från Salutorget.

Båtkryssningen med m/s TUULISPÄÄ  tar 3 timmar och går till Helsingfors vackra östra skärgård. Retur till Salutorget. Under kryssningen bjuds ombord på stående fiskbord, skumppa, vin, öl, snaps samt kaffe eller te

Deltagaravgift eur 60 per person som inkluderar kryssningen, maten och nämnda drycker ombord.

De första 48 anmälda ryms med. Resan är med avec.

Anmälningar till Carl Henrik Nyberg senast 12.5.2016

tel: 0400 704208 eller e-mail: carl-henrik.nyberg@gumbostrand.fi

Separat inbjudan kommer ännu att sändas inom kort

Rolf Sandberg