Julhälsning

25.12.2015 kl. 18:38
läs mera
Alla seniorer och IFK-anhängare önskas en riktigt god jul och ett gott nytt och framgångsrikt år 2016. Låt oss hoppas att IFK blir i nästa år lika framgångsrik i alla grenar som i detta år!
Rolf Sandberg