Seniorernas julfest 12.12.2015 kl 12 på Handelsgillet

01.10.2015 kl. 10:29
Läs mera

Den traditionella seniorernas jullunch är lördagen 12.12.2015 kl 12.00

på Handelsgillet. I programmet ingår Lucia, sånggrupp, pianist, lotteri och jullunch. Jullunchens pris är eur 32,00 och där ingår förrätt, huvudrätt,

efterrätt samt spetsad julglögg och kossu.

Notera nu redan datumet och välkommen med och fira seniorernas

julfest. Sista anmälningsdag är 8.12.2015

Anmälning till Carl-Henrik Nyberg

tel :0400-704208 eller el-post

carl-henrik.nyberg@gumbostrand.fi

Rolf Sandberg