Kamratträffen på Cafe Ursula

16.09.2015 kl. 14:10
Läs mera

 

Bästa seniorer,

Vi ger er en påminnelse om att tisdagsträffarna på cafe Ursula har börjat och nästa möte är 6.10. och i november möts vi 3.11. alltid klockan 12.00

 

Rolf Sandberg