Senoirsektionens vårutflykt till Hangö 28.5.2015

13.04.2015 kl. 13:51
Läs mera

Seniorsektionens vårutflykt går till Hangö den 28.5. Krigshistorikern Carl-Fredrik Geust är guide under färden. Besök till Igor museum, bunkerlinjen Harparskog, Tvärminne zoologiska stationen,lunch i Hangöby på restaurang På Kroken,

därefter besök i ortodoxa kyrkan i Hangö samt besöken avslutas med besök i fyra vindarnas hus. Avfärd kl 09.15 från Paavo Nurmistatyn vid Olympiastadion och återkomst till Helsingfors ca kl 19.15. Exkursionens pris är 45 EUR och där ingår besöken,lunchen och kaffe på Igor och i Hangö. Anmälning till Carl-Henrik Nyberg e-post:carl-henrik.nyberggumbostrand.fi eller per mobiltel: 0400 704208 senast den22.5. Inbetalning i samband med anmälan. Separat skrivelse har sänts till seniormedlemmarna om utflykten

Rolf Sandberg