Kallelse till stadgeenligt årsmöte

Kallelse till HIFK Seniorsektionens årsmöte

Årsmötet hålls tisdagen den 25 augusti kl 17:00 på Hanaholmens Kulturcentrum (Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och även avslutandet av seniorsektionens verksamhet samt överförandet av verksamheten och penningmedlen till HIFK Seniorer r.f.

                               

Kallelse till HIFK Seniorer r.f:s årsmöte

Årsmötet hålls tisdagen den 25 augusti kl 17:30 på Hanaholmens Kulturcentrum (Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden och även emottagandet av HIFK Seniorsektionens verksamhet och dess penningmedel.

                              

Kallelse till Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf.:s årsmöte

Årsmötet hålls tisdagen den 25 augusti kl 18:00 på Hanaholmens Kulturcentrum (Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo).

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Intresserade deltagare ombedes senast to 20.8 anmäla intresse till info@ifk.fi för trakteringsestimering.

STYRELSEN

 

Om HIFK

Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf. fungerar som Centralstyrelse (CS)
för IFK i Finland. HIFK CS har till uppgift att förvalta varumärket, stöda de separata
grenföreningarna i sina ålägganden och främja idrottsutövandet. Centralstyrelsen
väljs årligen och stöttar landets IFK-föreningar med information om ekonomi,
juridik och stadgar. Vi värnar också IFK-traditionen med skölden och den fyruddiga stjärnan. Kamratskap och etik sätts i centrum. Läs mera på dessa sidor!

Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors ry. toimii IFK:n Keskushallituksena (KH)
Suomessa. HIFK KH:lla on tehtävänä hallinoida tavaramerkkiä, tukea lajiseurojaan toiminnoissaan sekä tukea urheilun harrastamista. Keskushallitus valitaan vuosittain ja se tukee maan IFK-seuroja tiedottamalla talouden, lainopin sekä yhdistyssääntöjen osalta. Valvomme lisäksi IFK:n perinteisten tunnusten, vaakunan ja nelisakaraisen tähden käyttöä. Korostamme Toveruutta ja eettisyyttä toiminnassamme. Lue lisää näiltä sivuilta!