Idrottsföreningen Kamraterna, Helsingfors rf.

Döbelnsgatan 2 B
00260 HELSINGFORS

e-post: info@ifk.fi
http://www.ifk.fi

Föreningsreg.nr. 9.961

 HIFK Centralstyrelsen 2021


Ordförande
Puheenjohtaja

René Österman
0500 506 636

Sekreterare
Sihteeri

Kimmo Niemistö
040 748 3559

Kassör
Rahastonhoitaja

Tom Ståhlberg
050 341 6340

Ledamöter
Jäsenet

Niclas Berg
0400 506 726

Tom Nybondas
044 288 1005

Christoffer Perret
040 844 3250
 

e-mail: fornamn.efternamn@ifk.fi

 

För närmare uppgifter om en enskild idrottsgren eller en grenförenings verksamhet, vänligen kontakta grenföreningen direkt.
Lisätietoja tiettyyn lajiin tai lajiseuran toimintoihin liittyen saa suoraan lajiseurasta.