WICKSTRÖM, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 586
Datum beviljat 09.11.2002