WESTERBERG, ULF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 585
Datum beviljat 09.11.2002