TANTARIMÄKI, ESKO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 584
Datum beviljat 09.11.2002