STÅHLBERG, TOM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 581
Datum beviljat 09.11.2002