SILANDER, JUSSI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 580
Datum beviljat 09.11.2002