SANDELL, TOM

Förtjänsttecken Brons
Nummer 579
Datum beviljat 09.11.2002