RITARI, JOUNI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 577
Datum beviljat 09.11.2002