RISKUSALO, RITA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 576
Datum beviljat 09.11.2002