RINDELL, HARRI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 575
Datum beviljat 09.11.2002