NIEMELÄ, TERTTU

Förtjänsttecken Brons
Nummer 573
Datum beviljat 09.11.2002