MÅSABACKA, SUSANNE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 572
Datum beviljat 09.11.2002