MYLLYNIEMI, JANI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 571
Datum beviljat 09.11.2002