MEDER, MAX

Förtjänsttecken Brons
Nummer 570
Datum beviljat 09.11.2002