MARVIA, ILKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 569
Datum beviljat 09.11.2002