MARTIN, HANS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 568
Datum beviljat 09.11.2002