LUTTINEN, KARI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 567
Datum beviljat 09.11.2002