LEPPÄNEN, VILLE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 565
Datum beviljat 09.11.2002