KASTRÉN, KENNETH

Förtjänsttecken Brons
Nummer 561
Datum beviljat 09.11.2002