KARLSTRÖM, SIV

Förtjänsttecken Brons
Nummer 560
Datum beviljat 09.11.2002