HOISKO, JAANA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 558
Datum beviljat 09.11.2002