HARTONEN, TOMMI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 556
Datum beviljat 09.11.2002