FLOMAN, RICHARD

Förtjänsttecken Brons
Nummer 555
Datum beviljat 09.11.2002