EKMAN, ROSE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 554
Datum beviljat 09.11.2002