EKBERG, LASSE-PEKKA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 553
Datum beviljat 09.11.2002