JANSSON, ULF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 552
Datum beviljat 06.02.1999