ÖSTERMAN, TORSTEN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 551
Datum beviljat 05.12.1998