REIHE, NILS-OLOF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 549
Datum beviljat 05.12.1998