ENGMAN, BO ERIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 547
Datum beviljat 05.12.1998