ÅHMAN, MAIJA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 546
Datum beviljat 18.10.1997