WINTER, MARCUS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 545
Datum beviljat 18.10.1997