WIKGREN, DANIEL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 544
Datum beviljat 18.10.1997