WASZ-HÖCKERT, OLE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 543
Datum beviljat 18.10.1997