WALLIUS, TIMO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 542
Datum beviljat 18.10.1997